"SAMEN" willen we armoede bestrijden in Vilvoorde en omstreken

 

DANK U WEL voor ALLE acties die opgezet werden ten voordele van (W)arm-kracht vzw … armen aan het woord!

DANK U WEL om het kleinste centje of groter bedrag dat voor ons doorgestort werd naar de Koning Boudewijnstichting.

DANK U WEL WARM VILVOORDE!

 

 

 

Project * uitbreiding spelotheek en scholenproject *

gerealiseerd met de steun van het Armoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

ARMOEDE ?

honger
koude
niet geschoold
vicieuze cirkel
ondanks je armoede en de weinige middelen, je waardigheid bewaren
isolement
geld en eten
arm zijn is dat een schande …ja / neen
kun je er iets aan doen …. veel / weinig
beschaamd zijn op school
uitgelachen worden op speelplaats
niet kunnen  mee doen aan uitstappen en reizen (ski-klassen)
weinig of geen geld hebben
niet kunnen kopen wat je wil
is onmacht …
triestig om in armoede te leven
weinig kansen
vooroordelen
veel moeten – weinig mogen
vanalles willen en niet kunnen
oud brood
tekortkomen
niet willen verdelen
naar het ocmw stappen
een dak nodig, eten nodig, geld om te kunnen LEVEN
doodvermoeiend… is dat zo zonder geld

verdoken en moeilijk zichtbaar
zwaar en vaak onbegrepen
rijk… maar niet in geld
een onbetaalbare rijkdom !

Juli 2011