Aan iedereen een zalige paastijd!

 

"SAMEN" willen we armoede bestrijden in Vilvoorde en omstreken

 

bij in je vrije tijd

 

Spelnamiddag 26 april 2017

- 15 - 17 u spelnamiddag in de spelotheek

- 15 tot 16 u eerste groep voor spelnamiddag (2e, 3e, 4e leerjaar)

- 16 tot 17 u tweede groep voor de gratis spelnamiddag (inschrijven zie formulier)

Alle info van de spelnamiddag in pdf-formaat

 

 

ARMOEDE ?

honger
koude
niet geschoold
vicieuze cirkel
ondanks je armoede en de weinige middelen, je waardigheid bewaren
isolement
geld en eten
arm zijn is dat een schande …ja / neen
kun je er iets aan doen …. veel / weinig
beschaamd zijn op school
uitgelachen worden op speelplaats
niet kunnen  mee doen aan uitstappen en reizen (ski-klassen)
weinig of geen geld hebben
niet kunnen kopen wat je wil
is onmacht …
triestig om in armoede te leven
weinig kansen
vooroordelen
veel moeten – weinig mogen
vanalles willen en niet kunnen
oud brood
tekortkomen
niet willen verdelen
naar het ocmw stappen
een dak nodig, eten nodig, geld om te kunnen LEVEN
doodvermoeiend… is dat zo zonder geld

verdoken en moeilijk zichtbaar
zwaar en vaak onbegrepen
rijk… maar niet in geld
een onbetaalbare rijkdom !

Juli 2011