"SAMEN" willen we armoede bestrijden in Vilvoorde en omstreken

 

Aan ALLE studenten, leerkrachten, schoolpersoneel,... binnenkort een mooi nieuw schooljaar 2019-2020

 

KAFTMOMENTEN 2019

nog een paar weken en de schoolbel zal weer klinken op maandag 2 september.
Bij een nieuw schooljaar horen ook nieuwe boeken en schriften.
Sinds een aan aantal jaren helpen wij met (W)arm-kracht bij het kaften. Ook dit jaar!
Vandaar een oproep naar KAFTERS aub.

Kan jij kaften? Wil je het ook tonen - leren aan de ouders of de kinderen?

Ben je vrij op één van de volgende momenten:
dinsdag 3.9 - donderdag 5.9 - vrijdag 6.9 van 15.30 tot 17.30 u
op woensdag in de bib van 12 tot 18 u of op zaterdag 7.9 van 10 tot 12 u in de kringwinkel.

Kan je komen helpen?
Neem dan contact op aub: 0498 51 47 54 en we maken een planning op.

DANK alvast voor jullie medewerking.

Tot op één van de kaftmomenten?

 

 

PROJECT *Cera: Aankoop van draagbaar, draadloos pa systeem en bewegings(sport)materiaal*

 

 

ARMOEDE ?

honger
koude
niet geschoold
vicieuze cirkel
ondanks je armoede en de weinige middelen, je waardigheid bewaren
isolement
geld en eten
arm zijn is dat een schande …ja / neen
kun je er iets aan doen …. veel / weinig
beschaamd zijn op school
uitgelachen worden op speelplaats
niet kunnen  mee doen aan uitstappen en reizen (ski-klassen)
weinig of geen geld hebben
niet kunnen kopen wat je wil
is onmacht …
triestig om in armoede te leven
weinig kansen
vooroordelen
veel moeten – weinig mogen
vanalles willen en niet kunnen
oud brood
tekortkomen
niet willen verdelen
naar het ocmw stappen
een dak nodig, eten nodig, geld om te kunnen LEVEN
doodvermoeiend… is dat zo zonder geld

verdoken en moeilijk zichtbaar
zwaar en vaak onbegrepen
rijk… maar niet in geld
een onbetaalbare rijkdom !

Juli 2011