"SAMEN" willen we armoede bestrijden in Vilvoorde en omstreken

Als je (W)arm-kracht wenst te steunen via de warmste week, registreer dan uw actie aub. Als u ons zoekt bij de goede doelen vergeet dan de haakjes niet (W)arm …. DANK U WEL!

 

PROJECT *Cera: Aankoop van draagbaar, draadloos pa systeem en bewegings(sport)materiaal*

 

 

ARMOEDE ?

honger
koude
niet geschoold
vicieuze cirkel
ondanks je armoede en de weinige middelen, je waardigheid bewaren
isolement
geld en eten
arm zijn is dat een schande …ja / neen
kun je er iets aan doen …. veel / weinig
beschaamd zijn op school
uitgelachen worden op speelplaats
niet kunnen  mee doen aan uitstappen en reizen (ski-klassen)
weinig of geen geld hebben
niet kunnen kopen wat je wil
is onmacht …
triestig om in armoede te leven
weinig kansen
vooroordelen
veel moeten – weinig mogen
vanalles willen en niet kunnen
oud brood
tekortkomen
niet willen verdelen
naar het ocmw stappen
een dak nodig, eten nodig, geld om te kunnen LEVEN
doodvermoeiend… is dat zo zonder geld

verdoken en moeilijk zichtbaar
zwaar en vaak onbegrepen
rijk… maar niet in geld
een onbetaalbare rijkdom !

Juli 2011