Broodmaaltijd op maandagavond en bezoek van de Vic Anciauxstichting 09/04/18