College 04/21

Heel veel DANK aan Het College te Vilvoorde,
voor deze inzameling van droge voeding en heel wat verzorgingsmateriaal!
Drie maal moeten rijden om alles weg te krijgen!
DANK AAN ALLE leerlingen, onderhoudspersoneel, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers, directie!