op de tweede zaterdag van oktober (9.10) 
kwamen we samen met de vrijwillige herstellers van het Repair Café om mensen te helpen met hun "kapotte" machines, kledij enz ...
We konden weerom heel wat mensen helpen en hun toestellen of kledij herstellen.