KIDIBOX 01.06.16: Een leuke spelnamiddag op de INTERNATIONALE DAG VAN HET KIND
een samenwerking van Het Atheneum, GO! Klim-op en (W)arm-kracht vzw ... armen aan het woord.