Schenking Cera 01/01/23

DANKzij de steun van "CERA" en giften, konden wij voor het einde van 2022, aan iedereen die naar de voedselbedeling komt bij (W)arm-kracht,
 een boodschappentroley en 2 koeltasjes schenken. Zo geraakt het voedsel nog beter op een 'juiste' wijze tot bij de mensen thuis.
DANK aan CERA en aan de vele schenkers.