Aanwezig op Bingo-avond 2016 met het resultaat van 2015