"SAMEN" willen we armoede bestrijden in Vilvoorde en omstreken

 

De Standaard Boekhandel Vilvoorde heeft 100 leuke prentenboeken (‘Ik zou wel een kindje lusten’) geschonken aan de lokale armoedevereniging Warm-kracht vzw, dankzij de actie ‘Schenk een prentenboek’. Dank aan alle klanten van de Boekhandel die hieraan hebben bijgedragen!😍😍😍
DANK U WEL Anne en Peter om ook dit jaar, in deze zomertijd, aan (W)arm-kracht te denken.
DANK in naam van die zovelen die het met minder moeten doen in Vilvoorde en omstreken.

 

 

WIJ VERHUIZEN 

 

“DEN 172” (kledij, pamperbank, ea) is definitief dicht vanaf 2.7.2022 

Tijdens de maanden juli en augustus hopen wij te verhuizen en jullie zijn 

WELKOM vanaf september 2022 (juiste datum volgt) 

in het ASIAT Park 

(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord 

Gebouw 16 

Mechelsesteenweg 255 te Vilvoorde 

 

De afspraken zullen wegvallen en het zal zijn zoals voor de corona-periode 

voorlopig op dinsdag en vrijdag van 9.30 u tot 11.30 u  

en op zondagen van 11 tot 14 uur. Wel kaart aanvragen! 

 

Met warm en krachtige groeten en zien we elkaar in het Asiat Park? 

 

Info? 0498 51 47 54 (luk)  

 

 

 

ARMOEDE ?

honger
koude
niet geschoold
vicieuze cirkel
ondanks je armoede en de weinige middelen, je waardigheid bewaren
isolement
geld en eten
arm zijn is dat een schande …ja / neen
kun je er iets aan doen …. veel / weinig
beschaamd zijn op school
uitgelachen worden op speelplaats
niet kunnen  mee doen aan uitstappen en reizen (ski-klassen)
weinig of geen geld hebben
niet kunnen kopen wat je wil
is onmacht …
triestig om in armoede te leven
weinig kansen
vooroordelen
veel moeten – weinig mogen
vanalles willen en niet kunnen
oud brood
tekortkomen
niet willen verdelen
naar het ocmw stappen
een dak nodig, eten nodig, geld om te kunnen LEVEN
doodvermoeiend… is dat zo zonder geld

verdoken en moeilijk zichtbaar
zwaar en vaak onbegrepen
rijk… maar niet in geld
een onbetaalbare rijkdom !

Juli 2011