Feiten

Meer dan één op zeven personen in Vlaanderen leeft in inkomens armoederisico.

Armoede komt meer voor in stedelijke gebieden, maar niet exclusief daar.

Bij volwassenen heeft 1 op 6 Vlamingen moeite met lezen

8,3% van de kinderen wordt geboren in een gezin met een armoederisico.

Hoeveel bedraagt het leefloon?

Sinds 1 juli 2023 bedraagt het leefloon van een alleenstaande € 1238,41 per maand. Voor een samenwonende is dit € 825,61 en voor een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste € 1673,65 per maand netto


Websites met feiten:

Kinderarmoede in Vlaanderen blijft toenemen (De Morgen 16/04/2013)

Kinderarmoede neemt opnieuw toe in Vlaanderen (Hln op 23/05/2013)

Eén op vijf gezinnen heeft problemen met energierekening 24/11/2015

Recordaantal mensen beroept zich op voedselhulp tijdens coronacrisis 27/08/2021

 

 

Wat betekent het om in armoede te leven?

Arme mensen hebben vaak een laag inkomen. Ze hebben vaak financiële problemen.

Arme mensen wonen vaak in slechte huizen. Vochtproblemen, te weinig isolatie,...

Arme mensen hebben vaak niet gestudeerd en vinden moeilijk werk.

Arme mensen hebben vaak gezondheidsproblemen en dus hoge dokterskosten.

Arme mensen kunnen niet deelnemen aan culturele activiteiten.

Arme mensen hebben vaak te weinig eten of eten ongezonder.

Armoede strekt zich uit over alle domeinen van het dagelijks leven. Het gaat over een ernstig tekort aan kansen op vele vlakken tegelijk en dit vaak over generaties heen.
Vandaar ook het veel gebruikte woord "kansarmoede"